Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Utomståendes närvaro vid dagens sammanträde
UD-aspiranten Magnus Varnelid

2. Justering av förslag till utlåtande med anledning av EG-kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

Förslag till utlåtande bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) jämte motioner

Motionshäfte har sänts ut tidigare
PM avseende avsnitt 3 Anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17 har sänts ut tidigare
PM avseende återstående avsnitt bifogas
Rättelseblad från avsnitt 3 bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö

4. Utskottets ev. förslag till Riksrevisionen om nya granskningsärenden

Brev från Riksrevisionen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Förslag till utlåtande
Punkt 3: PM avseende återstående avsnitt i KrU1 samt rättelseblad från avsnitt 3
Punkt 4: Brev från riksrevisionen