Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Preliminär justering av förslag till resterande avsnitt samt
bilagor i betänkande 2007/08:KrU1 utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh
Sjöström och Ingrid Skogö

2. Lars Wegendal informerar från Nordiska rådets 59 session
i Oslo den 29 och 30 oktober 2007

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag