Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Skrivningsförslag, ett häfte med ändringar gjorda i betänkandet efter de preliminära justeringarna samt en lista över reservationerna och särskilda yttranden bifogas

Reservationer och särskilda yttranden till betänkandet delas i postfacken under onsdagen

Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh
Sjöström och Ingrid Skogö

2. Överintendent Barbro Bursell, Livrustkammaren, informerar om den kommande utställningen Krigsbyten

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag, häfte med gjorda ändringar samt förteckning över reservationerna och särskilda yttranden