Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-01-31 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Föredragning av motioner om vissa folkrörelsefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr228 av Kenneth Johansson och Sven Bergström (c)
2007/08:Kr231 av Inger Davidson (kd)
2007/08:Kr237 av Karin Nilsson och Maria Kornevik Jakobsson (c)
2007/08:Kr248 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)
2007/08:Kr299 av LiseLotte Olsson och Torbjörn Björlund (v)
2007/08:Kr346 av Sinikka Bohlin m.fl.(s)
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp), yrk. 40
2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s), yrk. 21

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

2. Föredragning av motioner om övergripande kulturfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr230 av Inger Davidson (kd)
2007/08:Kr236 av Stefan Tornberg och Per Åsling (c)
2007/08:Kr243 av Luciano Astudillo (s)
2007/08:Kr245 av Louise Malmström (s)
2007/08:Kr252 av Mikael Oscarsson (kd)
2007/08:Kr263 av Tina Ehn och Esabelle Reshdouni (mp)
2007/08:Kr266 av Hans Wallmark (m)
2007/08:Kr276 av Betty Malmberg (m)
2007/08:Kr298 av Per Bolund m.fl. (m)
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp), yrk. 6
2007/08:Kr311 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)
2007/08:Kr313 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
2007/08:Kr316 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
2007/08:Kr320 av Marie Nordén m.fl. (s)
2007/08:Kr322 av Tommy Ternemar m.fl. (s)
2007/08:Kr328 av Fredrik Schulte (m)
2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (s)
2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)
2007/08:K330 av Siv Holma m.fl. (v), yrk. 5
2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann (m), yrk. 3
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 35
2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (m), yrk. 2

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning av motioner om museer och utställningar väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr217 av Hillevi Larsson (s)
2007/08:Kr225 av Sofia Larsen (c)
2007/08:Kr226 av Johan Linander och Karin Nilsson (c)
2007/08:Kr239 av Fredrik Olovsson (s)
2007/08:Kr242 av Ameer Sachet (s)
2007/08:Kr250 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
2007/08:Kr253 av Lennart Sacrédeus (kd)
2007/08:Kr257 av Inger René och Maria Plass (m)
2007/08:Kr258 av Jan Ertsborn (fp)
2007/08:Kr262 av Rolf K Nilsson och Lars-Arne Staxäng (m)
2007/08:Kr264 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)
2007/08:Kr273 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
2007/08:Kr278 av Tina Acketoft (fp)
2007/08:Kr293 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp), yrk. 8
2007/08:Kr309 av Andreas Norlén (m)
2007/08:Kr321 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)
2007/08:Kr324 av Kent Olsson (m)
2007/08:Kr338 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (fp)
2007/08:Kr339 av Gunnar Andrén (fp)
2007/08:Kr348 av Ulf Holm (mp)
2007/08:Kr350 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp), yrk. 1
2007/08:Kr356 av Jörgen Hellman (s)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö


4. Föredragning av motioner om biblioteks- och språkfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr210 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)
2007/08:Kr211 av Rolf K Nilsson (m)
2007/08:Kr227 av Per Lodenius och Karin Nilsson (c)
2007/08:Kr232 av Inger Davidson (kd), yrk. 1
2007/08:Kr269 av Thomas Strand (s)
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp), yrk. 7
2007/08:Kr308 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
2007/08:Kr319 av Christer Engelhardt och Ann-Kristine Johansson (s)
2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte (m)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

5. Arbetsplan för våren samt kort redovisning av aktuella ärenden

Arbetsplan och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

7. Reseberättelse från kommittémöte i Europaparlamentet om utbildning och kultur den 18-19 december 2007

Reseberättelse bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

8. Information om aktuella EU-frågor

KOM-dokument bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Karin Josephson

9. Anmälan av inbjudningar och konferenser

10. Anmälan av inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Justering av protokoll

13. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1-4: Motionshäften och PM
Punkt 5: Arbetsplan och yrkandesammanställning
Punkt 6: PM
Punkt 7: Reseberättelse
Punkt 8: KOM-dokument