Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Föredragning av motioner om lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr204 av Siv Holm m.fl. (v), yrk. 1–2, 5–10
2007/08:Kr221 av Karl Sigfrid (m)
2007/08:Kr246 av Cecilia Widegren (m), yrk. 1
2007/08:Kr256 av Hillevi Larsson (s)
2007/08:Kr261 av Camilla Lindberg (fp)
2007/08:Kr284 av Gunnar Axén (m)
2007/08:Kr285 av Gunnar Axén (m), yrk. 1–2
2007/08:Kr297 av Christian Holm (m)
2007/08:Kr305 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
2007/08:Kr315 av Michael Hagberg (s)
2007/08:Kr317 av Emma Henriksson (kd)
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v), yrk. 5
2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c)
2007/08:Kr337 av Mats G Nilsson (m)
2007/08:Kr355 av Johan Pehrson (fp)
2007/08:Kr357 Tomas Tobé m.fl. (m)
2007/08:Kr358 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

2. Föredragning av motioner om folkbildning väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr247 av Ann-Christin Ahlberg (s)
2007/08:Kr283 av Thomas Strand (s)
2007/08:Kr287 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)
2007/08:Kr290 av Åsa Lindestam (s)
2007/08:Kr301 av Monica Green (s)
2007/08:Kr318 av Bodil Ceballos och Sven Bergström (mp, c)
2007/08:Kr326 av Ulf Sjösten och Cecilia Widegren (m)
2007/08:Kr340 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp), yrk. 1–2
2007/08:Kr342 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
2007/08:Kr347 av Fredrik Olovsson och Elisebeht Markström (s)
2007/08:Kr349 av Nikos Papadopoulos (s)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

8. Kl. 10.00 gemensamt sammanträde med näringsutskottet i sessionssal RÖ4-27 inför den offentliga utfrågningen om upphovsrätt

PM om Några frågor om fildelning bifogas
Handläggare: utredare Katarina Delin, utredningstjänsten

Bilagor


Punkt 1: Motionshäfte och PM
Punkt 2: Motionshäfte och PM
Punkt 8: PM