Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU13 spel- och lotterifrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU14 folkbildning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Föredragning av skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen för ev. yttrande till konstitutionsutskottet i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt ev. motioner

Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Företrädare för Stockholm Pride nämligen ordförande Jonah Nylund med medarbetare informerar utskottet om årets pridefestival och dess satsning på kultur

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Skrivelse 2007/08:75 och föredragningspromemoria