Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.30 företrädare för Kulturrådet nämligen landshövding Mats Svegfors och generaldirektör Kennet Johansson informerar utskottet om Kulturrådets nya ledningsorganisation

2. Anmälan av inbjudningar och konferenser

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor