Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-06-05 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning "De fem nationella minoriteternas kultur"

Bilagor


Inbjudan
Program
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)