Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning "Den kyrkoantikvariska ersättningen"

- Program bifogas
- Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU3y Staten och trossamfunden - kulturminnena, m.m. bifogas som bakgrundsmaterial
- Deltagarlista delas vid utfrågningen

Bilagor


Program
Yttrande 1998/99:KrU3y
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)