Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till yttrande till näringsutskottet över proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Catarina Molin

2. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:13 bifogas

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde


Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag
Punkt 2: Protokoll 2008/09:13