Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Företrädare för Sveriges Filmproducenter, ordförande Björn Rosengren, vd Johan Holmer och utredare Jonathan Olsberg presenterar utredningen Future Policy and Strategy for Sweden`s Film Sector.

Pressmeddelande och sammanfattning av utredningen bifogas

2. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:15 bifogas

3. Reviderad arbetsplan för våren 2009

Arbetsplan bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2008/09:15
Punkt 3. Arbetsplan