Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 09:00
Plats: SKANDIASALEN

Föredragningslista

Offentlig utfrågning "Kultur som kreativ tillväxtkraft"

Bilagor


Program med deltagarförteckning