Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Företrädare för Ungdomsstyrelsen informerar om sitt nya breddade uppdrag

2. Företrädare för Samlingslokalernas samarbetsorganisation, SAMSAM, informerar om sin roll i samhället, främst utifrån Kulturutredningens förslag

3. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:24 bifogas

4. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 april kl. 11.00

Bilagor