Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13/10 2009

Protokollet bifogas

2. Utfrågning
Ledningarna för Sveriges Radio AB, (vd Mats Svegfors), Sveriges Television AB (vd Eva Hamilton), Sveriges Utbildningsradio AB (vd Erik Fichtelius) och Radiotjänst i Kiruna AB (vd Anna Pettersson) redovisar gemensamt sin syn på regeringens förslag rörande public servicebolagen i prop. 2008/09:195 samt ESV:s olika förslag till momskompensation för public servicebolagen

3. Anmälningar
Handläggare: Per Mårtensson

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:2