Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:8 bifogas

2. Föredragning och preliminär ställning - KrU5
Proposition 2009/10:3 Tid för kultur samt motioner väckta med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden 2009

Motioner ska in här!!!!!!!!!!!!!!!!

Skrivelse, mortionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november 2009 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 3: Reviderad arbetsplan