Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:9 bifogas

2. Preliminär justering - KrU1
Utskottets budgetbetänkande 2009/10:KrU1 justeras preliminärt (slutjusteras den 3 december 2009)

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Alla

3. Preliminär justering - KrU5
Utskottets kulturpolitiska betänkande 2009/10:KrU5 justeras preliminärt (slutjusteras den 3 december 2009)

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Maria Lindh Sjöström, Karin Josephson och Ingrid Skogö

4. Studieresa
Inbjudan till studiebesök i Västra Götaland den 7-9 mars 2010

Inbjudan bifogas

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 december 2009 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:9
Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 4: Brev från lansdhövding Lars Bäckström
--------------
Yrkandesammanställning