Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:13 bifogas

2. Justering - KrU6
Utskottets betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Föredragning och preliminär ställning - KrU9
Föredragning av motioner om idrott- och spelfrågor som väckts under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr203 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c)
2009/10:Kr254 av Yilmaz Kerimo (s)
2009/10:Kr311 av Börje Vestlund m.fl. (s)
2009/10:Kr316 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)
2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s), yrk. 15

2009/10:N308 av Jan R Andersson (m), yrk. 3
2009/10:C338 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp), yrk. 5
2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp), yrk. 19
2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s), yrk. 4
2009/10:So554 av Lars Lilja (s), yrk. 1

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Arbetsplan
Reviderad arbetsplan för återstoden av våren

Handläggare: Per Mårtensson
Förslag delas vid sammanträdet

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag KrU6
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria