Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:14 bifogas

2. Justering - KrU7
Utskottets betänkande 2009/10:KrU7 En politik för det civila samhället justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning och preliminär ställning - KrU8
Skrivelse 2009/10:74 Vissa kulturmiljöfrågor samt motioner som väckts under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr230 av Christian Holm (m)
2009/10:Kr280 av Ulf Nilsson och Tina Acketoft (fp), yrk. 1 och 2
2009/10:Kr327 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m) yrk. 1 och 2
2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s)

Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 februari 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag KrU7
Punkt 3: Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria