Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:15 bifogas

2. Justering av betänkande - KrU9
Utskottets betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Föredragning och preliminär ställning - KrU10
Föredragning av motioner om museer och utställningar som väckts under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr201 av Hans Backman (fp)
2009/10:Kr207 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)
2009/10:Kr209 av Rolf K Nilsson (m)
2009/10:Kr221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
2009/10:Kr227 av Désirée Pethrus Engström (kd)
2009/10:Kr250 av Åsa Lindestam (s)
2009/10:Kr251 av Luciano Astudillo m.fl. (s)
2009/10:Kr265 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)
2009/10:Kr268 av Peter Rådberg m.fl. (mp)
2009/10:Kr276 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
2009/10:Kr303 av Gustav Blix (m)
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp), yrk. 31
2009/10:Kr314 av Eve Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd)
2009/10:Kr319 av Jan Lindholm (mp)
2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s)

2009/10:U347 Gustav Blix (m)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Karin Josephson

4. Föredragning och preliminär ställning - KrU11
Föredragning av motioner som föreslås behandlas förenklat som väckts under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrk. 1, 2 och 4
2009/10:Kr211 av Hans Backman (fp)
2009/10:Kr214 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c) yrk. 1 och 2
2009/10:Kr217 av Magdalena Andersson (m)
2009/10:Kr223 av Carin Runeson och Olle Thorell (s)
2009/10:Kr233 av Kenneth Johansson och Sven Bergström (c)
2009/10:Kr234 av Tommy Ternemar (s)
2009/10:Kr235 av Carin Runeson (s)
2009/10:Kr238 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)
2009/10:Kr241 av Helén Pettersson i Umeå och Lars Lilja (s)
2009/10:Kr242 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)
2009/10:Kr253 av Kent Olsson (m)
2009/10:Kr258 av Hans Olsson och Ann-Christin Ahlberg (s)
2009/10:Kr259 av Eva Flyborg (fp)
2009/10:Kr288 av Else-Marie Lindgren (kd)
2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
2009/10:Kr293 av Gunnar Andrén (fp)
2009/10:Kr294 av Gunnar Andrén (fp)
2009/10:Kr295 av Gunnar Andrén och Karin Pilsäter (fp), yrk. 1 och 2
2009/10:Kr296 av Anita Brodén (fp), yrk. 1
2009/10:Kr297 av Anita Brodén m.fl. (fp)
2009/10:Kr300 av Karl Sigfrid (m)
2009/10:Kr301 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp)
2009/10:Kr306 av Agneta Gille (s)
2009/10:Kr310 av Börje Vestlund m.fl. (s)
2009/10:Kr322 av Fredrik Olovsson och Michael Hagberg (s)
2009/10:Kr325 av Thomas Strand (s)
2009/10:Kr328 av Johan Pehrson (fp)
2009/10:Kr332 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c), yrk. 1 och 3
2009/10:Kr334 av Ulrika Carlsson i Skövde och Stefan Tornberg (c)
2009/10:Kr335 av Margareta Cederfelt (m)
2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)
2009/10:Kr337 av Gunnar Axén (m)

2009/10:Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (fp)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Arbetsplan
Reviderad arbetsplan för återstoden av våren

Handläggare: Per Mårtensson
Förslag bifogas

6. Anmälningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 februari 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3-4: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 5: Förslag till arbetsplan