Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Information
Förbundsdirektör Sture Carlsson, Svensk Scenkonst och Teaterförbundets ordförande Anna Carlson kommenterar Ekonyheternas uppgifter om förekomsten av sexuella trakasserier vid landets scener

2. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:16 bifogas

3. Justering av betänkande - KrU8
Utskottets betänkande 2009/10:KrU8 Vissa kulturmiljöfrågor justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Studieresa till Åland

Handläggare: Karin Josephson och Maria Lindh Sjöström

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 mars 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll
Punkt 3: Skrivningsförslag