Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:22 bifogas

2. Justering av betänkande - KrU13
Utskottets betänkande 2009/10:KrU13 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Arbetsplan
Reviderad arbetsplan för återstoden av våren

Delas senare
Handläggare: Ann Aurén

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag