Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2009/10:24 bifogas

2. Uppvaktning av Umeå kommun
Kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark m.fl. från Umeå kommun informerar om kulturhuvudstadsåret 2014

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll