Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:25 bifogas

2. EU-information
Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth informerar om de frågor som avhandlats inom EU under det spanska ordfördandeskapet och som väntas bli aktuella under höstens belgiska ordförandeskap

Vidare redovisar statsrådet faktapm med anledning av KOM (2010) Grönbok Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn

Föredragningspromemoria bifogas

3. Uppvaktning
Företrädare för TeaterAlliansen, ordörande Lars Edström m.fl, informerar om sin verksamhet

4. Föredragning och preliminär ställning - KrU14
Berdning av KOM (2010) Grönbok Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn

Grönbok, föredragningspromemoria och handlingsplan bifogas
Handläggare: Karin Josephson

5. Föredragning och preliminär ställning - KrU15
Uppskovsbetänkande med anledning av att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till nästa valperiod

Föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Arbetsplan
Reviderad arbetsplan för återstoden av våren

Arbetsplanen bifogas
Handläggare: Ann Aurén

7. Anmälningar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2010 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Grönbok, föredragningspromemoria och handlingsplan
Punkt 5: Föredragningspromemoria
Punkt 6: Arbetsplan