Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2010/11:9 av den 16 november 2010

Protokollet delas på bordet

2. Justering av betänkande - KrU 2
Justering av förslag till betänkande 2010/11:KrU2 Filmcensuren för vuxna avskaffas

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Information från Nordiska rådets session 2010

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Amälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 november 2010 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag