Lagutskottets sammanträde Fredag 2006-06-02 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om
konsumentpolitikens mål och inriktning
jämte
motioner samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: tidigare utsända; se även bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Vad som återstår är behandling och justering såvitt
gäller motion 2005/06:L23. Lagrådets yttrande skickas ut
så snart det anlänt. Som tidigare meddelats torde ärendets
behandling komma att kräva fortsatt sammanträde efter
voteringen på eftermiddagen den 2 juni.

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Alternativa förslag till utskottets ställningstagande
till motion 2005/06:L23 (p. 2)