Lagutskottets sammanträde Tisdag 2001-11-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:5

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fråga om fastställande av preliminär plan över
lagutskottets sammanträden m.m. under
återstoden av hösten 2001

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

3. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:150
om likvidation av aktiebolag m.m. jämte motion
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

4. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:135 om
handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005
jämte motioner samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Norin5. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
sjöfylleri väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L213 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)
Sjöfylleri
L300 av Annelie Enochson (kd)
Lagen om onykterhet till sjöss
L329 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s, v, kd, c, mp, m)
Sjöfylleri

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till preliminär plan för lagutskottets
sammanträden m.m. under återstoden av
hösten 2001 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Motionerna 2001/02:L213, L300, L329
samt lagutskottets betänkande
2000/01:LU4 Sjöfylleri (p. 5)