Lagutskottets sammanträde Tisdag 2001-12-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2001/02:9

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:9
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om äktenskap, partnerskap
och samboende, m.m.

Anm. Utfrågning äger rum med departementsrådet Dag Mattsson
och ämnessakkunnige Torbjörn Malm från Justitiedepartementet
(enhet L2)

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Helén Törnqvist

3. Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

4. Behandling av motioner om associationsrättsliga frågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Anders Norin


5. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
franchising, m.m.
väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L257 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
Franchising
L270 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)
Domstolarnas möjlighet att jämka avtal mellan näringsidkare
L282 av Ingegerd Saarinen (mp)
Bestämmelser för franchise
L332 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)
Franchising
L345 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)
Villkoren för franchiseföretag

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Motionerna 2001/02:L257, L270, L282,
L332 och L345 samt remissvar (p. 5)