Lagutskottets sammanträde Tisdag 2002-03-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om konsumenträttsliga frågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Norin

3. Fortsatt behandling av motioner om immaterialrättsliga frågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till socialutskottet över
motion 2001/02:So24 Rätt till arv för judiska efterlevande
samt justering av förslag till utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist


5. Fråga om samtycke till överlämnande av motionsyrkande
från socialutskottet 2001/02:
So248 yrk. 3
av Christina Husmark Pehrsson och Berit Adolfsson (m)
Regler för tillgång till pension m.m.

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind


6. Övriga frågor


7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets yttrande (p. 4)
Utdrag ut socialutskottets protokoll 2002-02-14
och motion 2001/02:So248 yrk. 3 (p. 5)