Lagutskottets sammanträde Tisdag 2002-03-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning av proposition 2001/02:57 om
återvinning av säkerhet i konkurs

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition 2001/02:57 (p. 2)