Lagutskottets sammanträde Tisdag 2002-04-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om ersättningsrättsliga
frågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

3. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:139 om
höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2001/02:134
om ändringar i konsumentköplagen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Norin

Anm. Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Proposition 2001/02:134 (p. 4)