Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
på lagutskottets beredningsområde

Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

3. Föredragning av motioner om konsumentfrågor väckta
under den allmänna motionstiden 2005/06:
L201
av Rolf Gunnarsson (m)
Konsumentupplysning
L222 av Christer Winbäck (fp)
Kostnadsredovisning vid marknadsföring av TV-kanaler
L224 av Helena Höij m.fl. (kd)
Lag mot reklam för sexuella tjänster
L233 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)
Hantering av förkommen bankbok
L238 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsdiskriminerande reklam
L260 av Ulla Wester (s)
Telefonförsäljning och konsumentskydd
L270 av Åsa Domeij m.fl. (mp)
Miljöinformation till konsumenter
L282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)
Annonsbedragare och falska fakturor
L290 yrk. 4, 7 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Konsumentpolitik
L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)
Tvättmärkning och skötselråd för kläder
L328 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)
Telefonförsäljning
L329 av Fredrik Olovsson (s)
Stärkt konsumentskydd
L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)
Utseendefixering och könsroller
L345 av Luciano Astudillo (s)
Betalning med kort
L352 av Yoomi Renström (s)
Barnreklam
L355 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)
Konsumenters rätt till ersättningsvara vid reparation
L360 av Per Erik Granström och Kurt Kvarnström (s)
Avgifterna på kontokort
L369 av Jarl Lander (s)
Resegarantin för bussresearrangörer
L376 yrk. 1-2, 4 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)
Obeställd, oönskad reklam, spam
L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)
Ursprungsmärkning av varor i handeln
L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Reklam riktad till barn
L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)
Resegarantier
L381 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Könsdiskriminerande reklam
L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)
Bilars bränsleförbrukning enligt EU-körcykeln
L387 av Jan Emanuel Johansson (s)
Genmanipulerad mat
L393 av Ulf Holm (mp)
Konsumentbalk
L396 av Ulf Holm m.fl. (mp)
Konsumentskydd vid ingående av avtal
Ju306 yrk. 12 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Tjugo krav för kvinnofrid
Kr305 yrk. 4 av Ingegerd Saarinen (mp)
Kulturföremål
T500 yrk. 22 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
IT
MJ521 yrk. 1 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Märkning av importpäls
MJ530 yrk. 4, 14 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Hälsosam livsmedelspolitik
MJ534 yrk. 3 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp)
Handeln med hund- och kattskinn
A370 yrk. 37 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Jämställdhet

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdags-
styrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en
ny tid
jämte de med anledning av framställningen väckta
motionerna 2005/06:
K4 av Carl B Hamilton (fp)
K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)
K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)
K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)
K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 3)
Utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2006-02-02,
Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3
Riksdagen i en ny tid samt motionerna (p. 4)