Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 09:30
Plats: Riksdagens förstakammarsal

Föredragningslista

(proposition 2005/06:124 och motionerna 2005/06:L7och L8,
se bilaga )


09.30 Inledning
Lagutskottets ordförande Inger René

09.35 Anföranden* av
Utredaren Kristina Eriksson och juristen Drazenko Jozic,
Socialstyrelsen

Enhetschefen Vilhelm Nordenanckar,
Konsumentverket

Ordföranden Karin Hällsten,
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst

Anna-Lena Ringstål,
Riksförbundet Fattiga Riddare

Ordföranden och VD:n Tom Ekelund samt
bolagsjuristen Annica Dennford,
Finansbolagens Förening

Direktören Gösta Fischer,
Svenska Bankföreningen

Vice VD:n Susanne Bruce,
Svenska Inkassoföreningen

Produktchefen Elisabet Hammar,
Sveriges Inkassoorganisation

ca 10.45 Paus

ca 11.00 Anföranden* av
Kanslirådet Fredrik Ludwigs och
hovrättsassessorn Jonas Högström,
Justitiedepartementet

Frågor från utskottet med anledning av
anförandena


ca 11.55 Avslutning

* Ramen för utfrågningen är propositionen och de
motioner som väckts till följd av propositionen.
Anförandena (högst 10 minuter) hålls från talarstolen.
Svar på utskottets frågor lämnas från bänken.DELTAGARE

Socialstyrelsen
Utredaren Kristina Eriksson
Juristen Drazenko Jozic

Skatteverket

Verksjuristen Gabriella Södergård

Konsumentverket
Enhetschefen Vilhelm Nordenanckar

Finansbolagens Förening
Ordföranden och VD:n Tom Ekelund
Bolagsjuristen Annica Dennford,
Wasa Kredit AB

Riksförbundet Fattiga Riddare
Anna-Lena Ringstål

Svenska Bankföreningen
Direktören Gösta Fischer

Svenska Inkassoföreningen
Vice VD:n Susanne Bruce,
Intrum Justitia Sverige AB

Sveriges Inkassoorganisation
Produktchefen Elisabet Hammar,
Sergel Kredittjänster AB

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Ordföranden Karin Hällsten

Justitiedepartementet
Kanslirådet Fredrik Ludwigs
Hovrättsassessorn Jonas Högström
Politiskt sakkunnige Elin Almqvist


Bilagor


Propositionen och motionerna