Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av proposition 2005/06:117 om skydd
för barn genom registrering av förmyndare i
vägtrafikregistret, m.m.
jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

3. Föredragning av proposition 2005/06:99 om
nya vårdnadsregler
och de med anledning
av propositionen väckta motionerna 2005/06:
L24
av Inger René m.fl. (m)
L25
av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
L26
av Viviann Gerdin m.fl. (c)
samt motion väckt under allmänna motionstiden
2004/05:Ju349
av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barnprotokoll och motioner väckta under
allmänna motionstiden 2005/06:
L214
av Tobias Billström och Margareta Pålsson (m)
Barns rätt till inflytande över umgänge
L253 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Det rättsliga föräldraskapet
L267 av Gustav Fridolin och Åsa Domeij (mp)
Flera vårdnadshavare
L292 yrk. 1-6, 10-11, 16 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barn vid tvister om vårdnad, boende och umgänge
L296 yrk. 1-3, 9 av Inger René m.fl. (m)
Föräldrar och barn
L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)
Umgängesrätt för mor- och farföräldrar
L334 av Annelie Enochson (kd)
Vårdnadsrätt vid allvarliga brott
L340 yrk. 2-11, 15 av Mia Franzén m.fl. (fp)
Barnets rätt och förälders skyldighet
L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Det rättsliga föräldraskapet
L382 av Carina Ohlsson m.fl. (s)
Barnets bästa
L389 av Marina Pettersson och Jan Emanuel Johansson (s)
Ombud för barn vid vårdnadstvist
L394 av Tasso Stafilidis (v)
Vårdnadshavares skyldigheter mot sina barn
So556 yrk. 14 av Marita Aronson m.fl. (fp)
Barnperspektiv
So557 yrk. 11 av Annelie Enochson (kd)
Sexuella övergrepp
So647 yrk. 4-6 av Peter Althin m.fl. (kd)
Barns rättigheter och samhällets skyldigheter

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Föredragning av proposition 2005/06:105 om trygga
konsumenter som handlar hållbart – Konsument
-
politikens mål och inriktning
och de med anledning
av propositionen väckta motionerna 2005/06:
L18
av Inger René m.fl. (m)
L19
av Christina Axelsson (s)
L20
av Krister Örnfjäder (s)
L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)
samt motioner väckta under allmänna motionstiden
2005/06:

L201 av Rolf Gunnarsson (m)
Konsumentupplysning
L243 av Åsa Domeij m.fl. (mp)
Mer informativa jämförpriser
L260
av Ulla Wester (s)
Telefonförsäljning och konsumentskydd
L290 yrk. 1, 3-5, 8-11 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Konsumentpolitik
L310 yrk. 1-2, 7-8 av Inger René m.fl. (m)
Konsumentmakt
L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)
Tvättmärkning och skötselråd för kläder
L319 yrk. 1-5 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Konsumenten i fokus
L328 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)
Telefonförsäljning
L332 yrk. 1 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare
L337 av Tomas Eneroth och Anita Jönsson (s)
Konsumentrådgivning
L352 av Yoomi Renström (s)
Barnreklam
L376 yrk. 1-2, 4 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)
Obeställd, oönskad reklam, spam
L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)
Ursprungsmärkning av varor i handeln
L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Reklam riktad till barn
L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Trygghet vid elektronisk handel
T500 yrk. 2-3, 11, 22 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
IT
MJ530 yrk. 4, 14 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Hälsosam livsmedelspolitik

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

5. Föredragning av skrivelse 2005/06:107 Tänk om! – En
handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

och de med anledning av skrivelsen väckta motionerna
2005/06:
L16
av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)
L17
av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

6. Fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse
för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
och den med anledning av skrivelsen väckta motionen
2005/06:K28
av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 1)
Propositionen och motionerna samt
sammanställning över propositionen
och motionsyrkandena (p. 3)
Propositionen och motionerna samt
sammanställning över propositionen
och motionsyrkandena (p. 4)
Skrivelse och motioner (p. 5)
Protokoll 2006-03-30 från konstitutions-
utskottet, skrivelse och motion (p. 6)