Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:189 om
ändringar i patentlagen
samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:124 om ett
enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)