Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:117 om skydd
för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafik
-
registret, m.m.
jämte motioner samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor:se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:135 om
elektronisk ingivning till Bolagsverket
samt
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 4)