Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om
konsumentpolitikens mål och inriktning
jämte
motioner samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

Anm. Ändringar i förhållande till tidigare utsänt utkast till
betänkande har markerats med kantstreck. Ännu inte
inkomna remissyttranden över motion L23 skickas ut
måndagen den 29 maj.

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:107 om
en handlingsplan för hållbar konsumtion för
hushållen
jämte motioner samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson4. Fråga om utskottsinitiativ rörande en ändring i
lagen om straff för finansiering av särskilt
allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
samt
(obs!) föredragning, behandling och justering
av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Remissvar från Sveriges advokatsamfund, Allmänna
reklamationsnämnden, Konsumentverket och förslag
till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)