Lagutskottets sammanträde Torsdag 2001-11-01 kl. 10:00

Utskottsmöte 2001/02:4

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:134 om
underhåll till barn som fyllt 18 år
samt justering av förslag till utskottet betänkade

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

3. Fortsatt behandling av dels proposition 2000/01:146 om oberoende,
ägande och tillsyn i revisionsverksamhet
jämte motion, dels
riksdagens revisorers förslag 1999/2000:RR11angående
revisorsnämnden jämte motion samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

4. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:148 om internationellla
frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist5. Fråga om samtycke till överlämnande av motion från
finansutskottet 2001/02:Fi234 av Tullia von Sydow (s)
Åldersdiskrimineringen inom försäkringsbranschen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Utdrag ur finansutskottets protokoll
2001-10-16 och motion 2001/02:Fi234 (p. 5)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 6)