Lagutskottets sammanträde Torsdag 2002-03-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2001/02:132
om direktivet om sena betalningar

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

Anm. Motionstiden utgår den 19 mars 2002 kl. 16.30.
Eventuella motioner delas i facken under onsdagen.

3. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2001/02:133
om ersättning för trafikskador utomlands

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

Anm. Motionstiden utgår den 19 mars 2002 kl. 16.30.
Eventuella motioner delas i facken under onsdagen.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition 2001/02:132 (p. 2)
Proposition 2001/02:133 (p. 3)