Lagutskottets sammanträde Torsdag 2002-05-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

  1. Justering av protokoll

  2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
  på konsumentområdet
  (kl. 09.30)

  Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl.,
  Justitiedepartementet

  3. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:121 om
  genomförande av Europaparlamentets och
  rådets direktiv om mönsterskydd, m.m.

  jämte motioner
  samt justering av förslag till utskottets betänkande

  Bilagor: se bilageförteckning

  Föredragande: Per Persson

  Anm. I ärendet äger en uppvaktning rum med
  företrädare för Sveriges Bildelsgrossisters
  Förening

  4. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:146 om
  verkställighet av utländska domar på
  privaträttens område

  samt justering av förslag till utskottets betänkande

  Bilagor: se bilageförteckning

  Föredragande: Per Persson  5. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:134 om
  ändringar i konsumentköplagen

  samt justering av förslag till utskottets betänkande

  Bilagor: se bilageförteckning

  Föredragande: Anders Norin

  6. Fortsatt behandling av motioner om
  nya förmånsrättsregler


  Bilagor: se bilageförteckning

  Föredragande: Per Persson

  Anm. I enlighet med vad som beslutades
  den 23 april 2002 har kansliet utformat
  två skrivningsalternativ. Betänkandet
  slutjusteras den 23 maj 2002.

  7. Övriga frågor

  8. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 1)
Inkommen skrivelse från Sveriges
Bildelsgrossisters Förening och
förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Skrivningsalternativ (p. 6)