Lagutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om arvsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden 2005/06

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

Anm. I ärendet äger en utfrågning rum med generaldirektören
Anders Eriksson, Kammarkollegiet

3. Föredragning av motioner om associationsrättsliga
frågor, m.m.
väckta under den allmänna motionstiden
2005/06:
L240
av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könskvotering till bolagsstyrelser
L266 av Allan Widman och Tina Acketoft (fp)
Aktiekapital i tjänsteproducerande företag
L272 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)
Regler för insamlingsstiftelser
L303 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson (s)
Skyddsregler för franchisetagare
L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Franchising
L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Översyn av avtalslagen och handelsbalken
L356 av Marie Granlund och Sylvia Lindgren (s)
Kvinnor i privata bolagsstyrelser
Sk495 yrk. 2 av Bengt-Anders Johansson (m)
Småföretagen


A259 yrk. 8 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
En jämställd arbetsmarknad
A309 yrk. 19-21 och 23 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Jobb, jobb riktiga jobb

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Föredragning av motioner om immaterialrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:
L220 av Ewa Thalén Finné (m)
Patentkungörelsen
L223 av Christer Winbäck (fp)
Alternativ till kassettersättning
L230 av Ewa Thalén Finné (m)
Språket i patentansökningar
L278 av Gunnar Nordmark (fp)
Export av läkemedel till u-länder
L283 av Gustav Fridolin och Ulf Holm (mp)
Patent på datorprogram
L302 av Ronny Olander (s)
Uppföljning av kassettersättningen
L310 yrk. 5 av Inger René m.fl. (m)
Konsumentmakt
L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)
Evenemangsarrangörers arenarättigheter
L321 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Upphovsrätt
L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
En modern immaterialrätt
L358 av Tone Tingsgård och Mats Berglind (s)
Immaterialrätten
L384 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)
Kopieringsskyddade CD-skivor
Kr252 yrk. 5 av Kent Olsson m.fl. (m)
Kulturskaparnas villkor
Kr281 yrk. 4 av Kent Olsson m.fl. (m)
Idrottens villkor
Kr382 yrk. 35-37 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)
Kulturens kraft och motkraft
Kr410 yrk. 8 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)
Konstnärernas villkor
T500 yrk. 9 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
IT
MJ593 yrk. 6-8 av Lotta Hedström (mp)
Gener och genvägar

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 3)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 4)