Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:48 om
den europeiska exekutionstiteln för obestridda
fordringar
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

3. Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:28 om
elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings-
ärenden, m.m.
jämte motion samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri samt
(ev.) justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

5. Föredragning av proposition 2005/06:58 om förrättare
av vigsel och partnerskap
samt den med anledning av
propositionen väckta motionen 2005/06:L4 av Yvonne
Andersson m.fl. (kd)
och väckta motioner under den allmänna motionstiden
2005/06:
L235
av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)
Vigsel- och registreringsförrättare ett gemensamt uppdrag
L291 yrk. 3 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sexuellt likaberättigande
L331 av Ameer Sachet (s)
Sammanslagning av vigsel- och registreringsförrättare
L341 yrk. 3 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
Öppnen samhällsgemenskap för alla - motion om HBT-frågor
K398 yrk. 2 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)
Religionsfrihet i Sverige

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Propositionen och motionerna samt
sammanställning över propositionen
och motionsyrkandena (p. 5)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 6)