Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:58 om
förrättare av vigsel och partnerskap
jämte
motioner samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

3. Behandling av motioner om konsumentfrågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)