Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om vissa konsumentfrågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

Anm. Ett antal motionsyrkanden har "lyfts ut" ur ärendet
eftersom motionsspörsmålen är föremål för behandling i
proposition 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar
hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning som den
17 mars överlämnats till riksdagen

3. Fortsatt behandling av motioner om fastighetsmäklare
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet
över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3
Riksdagen i en ny tid
jämte motioner samt justering
av förslag till utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

5. Föredragning av proposition 2005/06:98 om förstärkt skydd
för franchisetagare
och de med anledning av propositionen
väckta motionerna 2005/06:
L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)
samt väckta motionerna under den allmänna
motionstiden 2005/06:
L303 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson (s)
Skyddsregler för franchisetagare
L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Franchising

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande samt sammanställning
över motionsyrkanden som lyfts ut (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets yttrande (p. 4)
Proposition och motionerna samt
sammanställning över propositionen
och motionsyrkandena (p. 5)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 6)