Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justeringar av protokoll 2006-03-28 och 2006-03-30

2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets
sammanträden m.m. under återstående delen av våren 2006

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:84 om
kooperativ verksamhet i delägda företag
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:116
om förenklade redovisningsregler, m.m. och de med
anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:
L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)
L10 av Inger René m.fl. (m, c)
L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall


5. Redovisning av Rapport från lagutskottets arbetsgrupp
för utvärdering av de nya reglerna om dödförklaring


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll 2006-03-28 och 2006-03-30 (p. 1)
Förslag till preliminär plan för lagutskottets
sammanträden m.m. under återstående
delen av våren 2006 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Proposition och motionerna samt
sammanställning över propositionen
och motionsyrkandena (p. 4)
Rapport från lagutskottets arbetsgrupp (p. 5)
Förteckningar över inkomna skrivelser och
EU-dokument (p. 6)