Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:96 om elektroniskt
kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
jämte motion
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:97 om revisorers
oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:116 om förenklade
redovisningsregler, m.m.
jämte motioner
samt preliminär justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

5. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:140
om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

6. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:150
om europakooperativ samt den med anledning av propositionen
väckta motionen 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

7. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:189
om ändringar i patentlagen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

8. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:124
om ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
samt de med anledning av propositionen väckta motionerna
2005/06:
L7
av Inger René m.fl. (m, c)
L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
och väckta motioner under den allmänna motionstiden
2005/06:
L237 yrk. 1-4 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Evighetsgäldenärer
L275 av Anne-Marie Pålsson (m)
Skuldsanering
L277 av Heli Berg (fp)
Skuldsanering
L307 yrk. 2, 4 av Solveig Hellquist (fp)
Skuldsättning
L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Anpassad svensk insolvensrätt
L332 yrk. 2 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare
L362 av Mikael Damberg (s)
Nya former för skuldsanering
L368 av Christer Erlandsson (s)
Förmånsrättslagen vid konkurs för vanliga löntagare
L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Skuldfällan

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

9. Föredragning av proposition 2005/06:117 om skydd för
barn genom registrering av förmyndare i vägtrafik-
registret, m.m.
samt de med anledning av propositionen
väckta motionerna 2005/06:
L13 av Mia Franzén m.fl. (fp)
L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
och väckta motioner under den allmänna motionstiden
2005/06:

L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)
Barns fordonsskulder
L273 yrk. 1, 3 av Inger René m.fl. (m)
Skuldsatta barn
L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Skuldsatta barn
L326 av bil av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)
Underårig som ägare
L336 av Kent Härstedt (s)
Skuldsatta barn
L339 yrk. 1, 3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Skuldsatta barn
L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)
Barn hos kronofogden
L363 av Catharina Bråkenhielm (s)
Restföring av minderåriga
L366 av Lars Wegendal (s)
Registrering av fordon på omyndiga barn

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

10. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Proposition (p. 5)
Proposition och motion 6)
Proposition (p. 7)
Proposition och motionerna samt sammanställning
över propositionen och motionsyrkandena (p. 8)
Proposition och motionerna samt sammanställning
över propositionen och motionsyrkandena (p. 9)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 10)