Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av proposition 2005/06:105 om trygga
konsumenter som handlar hållbart – Konsument-
politikens mål och inriktning
jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

3. Behandling av proposition 2005/06:99 om nya vårdnadsregler
jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

4. Behandling av skrivelse 2005/06:107 Tänk om! – En
handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)