Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:150 om
europakooperativ jämte motion samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

3. Behandling av fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75
om redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
jämte motion samt (ev.)
justering av förslag till utskottets beslut

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

4. Behandling av proposition 2005/06:186 om ersättning
till ledande befattningshavare i näringslivet
jämte
motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Haglind

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets beslut i form av
protokollsutdrag (p. 3)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 5)