Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om
konsumentpolitikens mål och inriktning
jämte
motioner samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

Anm. Lagförslaget rörande avskaffande av kravet på att
Konsumentombudsmannen skall vara jurist delas vid
sammanträdet.

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:107 om
en handlingsplan för hållbar konsumtion för
hushållen
jämte motioner samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:99 om
nya vårdnadsregler jämte motioner samt justering
av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall


5. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:116
om förenklade redovisningsregler, m.m.
jämte motioner samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

6. Fråga om uppskov av behandling om framställning
2005/06:RRS26
Riksrevisionens styrelses fram-
ställning angående länsstyrelsernas tillsyn av
överförmyndare
jämte den med anledning av
framställningen väckta motionen 2005/06:
L29
av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

7. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:186
om ersättning till ledande befattningshavare
i näringslivet
jämte motioner samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

8. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Förslag till utskottets betänkande (p. 6)
Förslag till utskottets betänkande (p. 7)