Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av "Branschens växtskyddsgrupp"
Växtskyddsfrågor

2. Justering av protokoll

3. Övergripande miljöfrågor m.m. (MJU 10)
Justering
Motioner
Föredragande: HR

4. Fiskeripolitik m.m. (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: LS

5. Klimatpolitik m.m. (MJU12)
Justering
Motioner
Föredragande: ALK

6. EU-förslag om vissa fiskeavtal
Fortsatt beredning med anledning av överläggning den 8 februari 2011.

7. EU-Mot-utredningen
Fortsatt beredning.
Föredragande: CM

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: LS och CM

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 februari 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:16 och 17
Punkt 3-5: Förslag till betänkande
Punkt 7: Utkast till yttrande
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan