Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-02-17 kl. 08:00

Torsdag 2011-02-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruks och fiskeråd 21 februari 2011
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson m.fl.,
Landsbygdsdepartementet

2. Uppvaktning av Svenskt Vatten

3. Justering av protokoll

4. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen m.m. - en samlad marknadsordning (MJU21)
Justering
KOM (2010) 799
Föredragande: LS

5. EU-MOT-utredningen
Justering
Föredragande: CM

6. Nya lagar om avgasrening och drivmedel (MJU9)
Beredning
Prop. 2010/11:51 och motion
Föredragande: MH

7. EU-förslag om vaccinering mot bluetounge
Subsidiaritetsprövning
KOM(2010) 666 slutlig och Europeiska unionens råd 5499/11
Föredragande: MH

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

9. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM

10. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

11. Övriga frågor


12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 mars 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2010/11:18 och 19
Punkt 4: Förslag till utlåtande
Punkt 5: Förslag till yttrande
Punkt 6: PM och motion
Punkt 7: PM och KOM(2010) 666 och Europeiska unionens råd 5499/11
Punkt 9: Lista inkomna EU-dokument, samt KOM (2011) 28, KOM (2011) 36 och SEC (2011) 1701
Punkt 10: Preliminär arbetsplan


Dessutom bifogas:
Rapport från Jordbruksråd 24 januari 2011
Preliminär sammanträdesplan